top of page

Het partijbestuur van Open Vld heeft beslist om de interne verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en partijbestuur uit te stellen omwille van de coronacrisis.

Leden kunnen dus niet online hun stem uitbrengen. Ook op de fysieke stemlocatie in onze gemeente, zal je niet kunnen stemmen gezien dit niet is toegelaten door de overheid.

nieuwjaarsonbijt!

Meer dan 120 leden en sympathisanten van Open Vld Wuustwezel genoten zondag (19/01) samen met onze lokale mandatarissen van een feestelijk nieuwjaarsontbijt in taverne Den Heibaard te Loenhout.

Voorzitter Kurt Verbunt en onze mandatarissen verwelkomden de vele sympathisanten met hun beste wensen voor het nieuwe jaar en een glaasje cava. Nadien blikte Kurt terug op het afgelopen jaar en stelde hij het vernieuwde bestuur voor. Tevens werden Melt, Edwig en Jan bedankt voor hun jarenlange inzet voor de partij.

Alvorens het ontbijtbuffet voor de 120 hongerige aanwezigen te openen, informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz ons over de actuele politieke toestand.
Nadien konden de eetlustigen, naast het lekkere spek met eieren, kiezen uit een rijkelijk gevuld en fel gesmaakt buffet.

StORM BEGIN DIT JAAR ERKEND ALS ALGEMENE RAMP

De Vlaamse Regering heeft vandaag het besluit goedgekeurd waarbij de storm, die begin maart van dit jaar in diverse gemeenten veel schade heeft berokkend, wordt erkend als algemene ramp. Bovendien heeft de Vlaamse Regering op basis van de erkenningscriteria ook de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend. Aangezien ook Wuustwezel een aanvraag tot erkenning heeft ingediend, brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

Op basis van het wetenschappelijk advies van het KMI en het verdere onderzoek door het Vlaams Rampenfonds, is gebleken dat 85 gemeenten aan de criteria voldoen en dat 57 gemeenten de toetsing niet hebben doorstaan. 3 gemeenten dienden hun aanvraag laattijdig in en werden bijgevolg niet mee opgenomen in de procedure.

Wuustwezel voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria en de getroffenen in uw gemeente kunnen bijgevolg aanspraak maken op een mogelijke vergoeding. Zij moeten hiervoor binnen de drie maanden na publicatie van dit besluit hun dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Deze beslissing zal eerstdaags officieel worden overgemaakt aan het bestuur. Als Vlaams viceminister-president vindt Bart Somers het evenwel belangrijk om u nu al op de hoogte te brengen. Alle beslissingen van de Vlaamse regering worden de eerstvolgende werkdag om 14 uur gepubliceerd. U kunt hierdoor alle officiële documenten vanaf maandag 16 december raadplegen op https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

open VLD wuustwezel ging er op uit

Op zondag 27 oktober 2019 ging Open VLD Wuustwezel op daguitstap doorheen Antwerpen.

Een stadswandeling doorheen de Joodse buurt bracht ons tot talloze mooie plekken in de stad. Een gids bracht ons veel bij over het dagdagelijkse leven van deze groep aangename mensen.

Vervolgens gingen we dineren in het Joodse toprestaurant 'Hoffy' waar we het gastronomisch hoogtepunt van de dag beleefden.

Om af te sluiten brachten we een bezoek aan het diamantmuseum 'DIVA' wat ook een zeer interessante belevenis was.

 

Wat.een.topdag.

Bekijk hieronder de foto's!

 Open VLD Wuustwezel

 

Wat met woonzorgcentrum Sint-Jozef na 2021? 

 

 

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Gooreind gaat verhuizen in 2021. Dan zullen de bewoners van deze site hun intrek nemen in de nieuwbouw van Amandina aan de Bredabaan.

 

Maar wat dan met het woonzorgcentrum na 2021? 

 

Deze locatie zal een gepaste invulling moeten krijgen. Daarom is de gemeente Wuustwezel nu al gestart met dit voor te bereiden door alle betrokkenen inspraak te geven. 

 

Zo zijn er 2 brainstrom-sessies georganiseerd waarbij de betrokkenen hun voorstellen kenbaar konden maken. De deelnemers dienden wel rekening te houden met enkele randvoorwaarden. Zo dient het woonzorgcentrum een laagdrempelige ontmoetingsplaats te zijn met behoud van groene ruimte. De polyvalente zaal dient verhuurbaar te zijn aan verenigingen. En diverse vormen van verblijven kunnen mogelijk zijn. 

 

Zeer belangrijk is dat het woonzorgcentrum een sociale invulling moet krijgen. Dit omdat de gemeente Wuustwezel in het verleden VIPA-subsidies verkregen heeft voor de renovatie van het woonzorgcentrum. Eén van de voorwaarden voor deze subsidies was de sociale invulling van het woonzorgcentrum tot 2024.  

 

 

Onze Open VLD-vertegenwoordigers, Sandra Swerts en Rik Vermeiren, namen deel aan de 2 brainstorm-sessies en brachten een aantal voorstellen aan, rekening houdend met de voorwaarden. 

 

Zo is er het voorstel om de muziekschool van Gooreind onder te brengen in het woonzorgcentrum. Zij hebben momenteel maar 3 lokalen ter beschikking, wat onvoldoende is. Zeker bij een klasconcert wanneer de ouders in de gang naar hun zoon/dochter staan te luisteren. 

 

Een tweede voorstel betrof een dagopvang van bejaarde mensen. Momenteel worden deze mensen opgevangen in Brasschaat maar het woonzorgcentrum kan deze taak perfect opvangen. Het nodige materiaal en personeel is reeds aanwezig. En dit voorstel beantwoordt perfect aan de nodige sociale invulling van de site. 

 

Verder is ook gedacht aan de creatie van een volwaardig dienstencentrum, zoals reeds bestaat in Wuustwezel en Loenhout. Zo kunnen mensen uit hun isolement worden gehaald en kan vereenzaming worden tegengegaan. 

 

Het laatste voorstel betrof de kinderopvang. Op de site van het woonzorgcentrum kunnen alle kinderen van de verschillende scholen (Klimop, ’t Scholeke, Wilgenduin en Mater Dei) opgevangen worden. Er is voldoende ruimte aanwezig om uitgebreid te kunnen spelen, maar zeker ook om samen te kunnen genieten van de groene omgeving. 

 

 

Open VLD heeft haar voorstellen kenbaar gemaakt en verdedigd. Welke bestemming het woonzorgcentrum uiteindelijk zal krijgen, is voorlopig nog niet gekend.

 

 Open VLD Wuustwezel

 

Hoe wil Open VLD een nieuwe invulling geven aan het Sint-Jozef woonzorgcentrum? 

bottom of page